Ca dao tục ngữ về những điều mẹ dạy (phần 2)

11/04/2008 09:23:31 AM

Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không!

Con ơi chớ lấy vợ giàu
Cơm ăn chê hẩm, canh cá (kho) bầu chê tanh

Con ơi con nín đi con
Cha con vui thú nước non quê người,
Đôi nơi kẻ khóc người cười
Chẳng qua thân mẹ như đời thờn bơn!

 

Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên

 

Con ơi gia cảnh mình nghèo
Ham chi vợ đẹp vợ giầu nó khinh

 

Con ơi học lấy nghề cha
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm

Con ơi mẹ bảo con này
Học buôn học bán cho tày người ta
Con đừng học thói chua ngoa
Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười
Dù no dù đói cho tươi
Khoan ăn bớt ngủ liệu bài cho toan
Phòng khi đóng góp việc làng
Đồng tiền bát gạo lo toan cho chồng
Trước là đắc nghĩa cùng chồng
Sau là họ mạc cũng không chê cười
Con ơi, nhớ bấy nhiêu lời !

 

Con ơi muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha
Gái thì giữ việc trong nhà
Khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa
Trai thì đọc sách ngâm thơ
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa
Mai sau nối được nghiệp nhà
Trước là đẹp mặt sau là ấm thân

Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan

 

Con ơi nhớ lấy lời cha
Mồng năm tháng chín thật là bão rươi
Bao giờ cho đến tháng mười
Thì con vào lộng, ra khơi mặc lòng