Giải đáp liên quan vấn đề đổi Giấy phép lái xe ở VN

16/12/2011 07:12:35 AM
Hỏi: Trả lời của Tạp chí Quê Hương tại bản tin đăng ngày 16/6/2011 “Bằng lái xe của nước ngoài cấp có sử dụng được ở Việt Nam?” chỉ thấy nói trên 3 tháng thì phải đổi Giấy phép lái xe. Vậy tôi chỉ ở Việt Nam có 1 tháng, muốn được lái xe thì phải làm thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 5, Điều 40 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 06 năm 2009 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Thông tư 07): “Người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài có giấy phép lái xe nước ngoài, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam phải làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế về giấy phép lái xe mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”.

Theo đó, Bằng lái xe do nước ngoài cấp cho bạn không được sử dụng trực tiếp tại Việt Nam, bạn cần làm thủ tục chuyển đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam nếu muốn lái xe tại Việt Nam.

Thủ tục đổi giấy phép lái xe được qui định tại Khoản 18, Điều 1 Thông tư 15/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 03 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 07 của Bộ Giao thông Vận tải:

-     Nếu bạn vẫn còn quốc tịch Việt Nam thì thủ tục đổi giấy phép lái xe thực hiện tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải nơi đăng ký cư trú, tạm trú, lưu trú hoặc định cư lâu dài.

-     Nếu bạn không còn mang quốc tịch Việt Nam thì phải có thời gian cư trú tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên mới đủ điều kiện làm thủ tục đổi giấy phép lái xe để lái xe tại Việt Nam (điểm e, Khoản 5, Điều 44 Thông tư 07).

Vì vậy, nếu thời gian ở Việt Nam của bạn chỉ có 1 tháng thì bạn không đáp ứng đủ điều kiện để được đổi giấy phép lái xe.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội