Giải đáp về lệ phí xin giữ quốc tịch Việt Nam và lệ phí cấp hộ chiếu Việt Nam

09/08/2013 04:31:39 PM
Hỏi: Tôi hiện định cư tại CH Pháp. Kính nhờ Ban biên tập chương trình giúp tôi giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc thu lệ phí xin giữ lại quốc tịch Việt Nam và thủ tục, cũng như lệ phí cấp hộ chiếu Việt Nam cho người xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

Cụ thể:

1. Theo quy định của Bộ Tài chính, lệ phí xin giữ quốc tịch Việt Nam là bao nhiêu? được áp dụng chung cho Đại sứ quán Việt Nam ở các nước trên thế giới hay áp dụng theo từng nước cụ thể?

2. Có sự khác nhau về lệ phí cấp, đổi hộ chiếu giữa người đổi hộ chiếu đã hết hạn và làm lại hộ chiếu mới với người làm thủ tục xin giữ quốc tịch Việt Nam xin cấp hộ chiếu Việt Nam không? 

Trả lời:

1. Lệ phí xin giữ quốc tịch Việt Nam được quy định tại Biểu mức thu phí và lệ phí lãnh sự ban hành kèm theo Thông tư số 189/2012/TT-BTC ngày 09/11/2012 sửa đổi bổ sung Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính là 10 USD/1người.

Theo quy định mức thu phí và lệ phí được áp dụng chung cho tất cả các cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước.

2. Khi hộ chiếu hết hạn, bạn có thể gia hạn, mức phí là 30 USD/1 quyển.

Làm hộ chiếu Việt Nam mới có mức phí là 70 USD/1 quyển.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội