Giải đáp về thủ tục đi học tại Việt Nam

05/10/2011 07:09:09 PM
Hỏi: Tôi có người quen lấy chồng Hàn Quốc (HQ), có một con trai 6 tuổi, vì li dị chồng nên chị mang con về cho ngoại nuôi còn chị vẫn làm công nhân ở HQ. Nay cháu đến tuổi đi học, nhưng cháu chỉ có giấy chứng sinh ở HQ (không có giấy khai sinh), cứ mỗi 6 tháng cháu lại phải gia hạn tạm trú (cháu có quốc tịch HQ). Vậy thủ tục để cháu đi học tại VN là phải làm những gì?

Trả lời: 

Khoản 2, Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định: “Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con”. Hoặc, nếu không có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ về việc đăng ký quốc tịch thì trẻ em có thể đăng ký nhập quốc tịch Việt Nam theo khoản 2, Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam (được nhập quốc tịch Việt Nam khi có mẹ đẻ là công dân Việt Nam).

 

Khi đã có quốc tịch Việt Nam, trẻ em hoàn toàn có quyền học tập và các quyền cơ bản khác của công dân được quy định trong Hiến pháp của Nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 được sửa đổi, bổ sung năm 2001.   

Theo Điều 14 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịchTrong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em”. 

Để thuận tiện cho việc xin học cho cháu bé, người thân của cháu cần phải thực hiện việc đăng kí khai sinh cho cháu. 

Theo điểm a, Khoản 9 mục II Thông tư Liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tich tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (“Thông tư Liên tịch”) thì: “Việc đăng ký khai sinh quá hạn tại Cơ quan đại diện Việt Nam chỉ được thực hiện khi công dân Việt Nam đã sinh ra ở nước ngoài mà chưa được đăng ký khai sinh (kể cả tại Cơ quan đại diện Việt Nam và tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài)”. 

Thẩm quyền đăng ký khai sinh quá hạn được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 1 Mục II Thông tư Liên tịch: “Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước mà trẻ em sinh ra hoặc ở nước mà cha, mẹ của trẻ em là công dân Việt Nam cư trú, thực hiện việc đăng ký khai sinh. Cơ quan đại diện Việt Nam chỉ đăng ký khai sinh cho trẻ em nếu cha mẹ nhất trí lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho trẻ em đó theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam”. 

Trình tự đăng ký khai sinh quá hạn được thực hiện tương tự như quy định tại Điều 45 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP như sau: “Người đi đăng ký khai sinh phải nộp Giấy chứng sinh và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn)”. 

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội