Giải đáp về việc chuyển tiền nhận được từ thừa kế ra nước ngoài

03/03/2011 11:31:57 AM
Hỏi: Tôi là người Việt, nhưng có quốc tịch Mỹ và hiện sống ở Mỹ. Tôi và 4 người em còn ở Việt Nam, được hưởng gia tài là 1 căn nhà ở miền Nam. Nếu 5 người con đều đồng ý bán căn nhà đó, thì số tiền bán nhà sẽ được chia làm 5 phần đều nhau, trong đó có phần của tôi...

Vậy xin hỏi:

1) Phần tiền chia cho tôi có được chuyển ngân để chuyển về Mỹ không?

2) Phần tiền đó có bị đánh thuế không? Nếu có thì là những loại thuế gì và tổng cộng lại, các thứ thuế đó là bao nhiêu phần trăm của phần tiền chia cho tôi?

Xin cảm ơn!

Trả lời:

1.       Vấn đề chuyển tiền nhận được từ thừa kế ra nước ngoài, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 25 của Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 và Điều 8 Nghị định 160/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ngoại hối, thì khoản tiền bạn nhận được từ hưởng thừa kế, bạn được phép tự mình hoặc nhờ người thân chuyển ra nước ngoài cho bạn.

2.       Vấn đề về thuế đối với khoản thu nhập nhận được từ thừa kế như sau:

Khoản tiền bạn nhận được từ thừa kế nêu trên nếu vượt trên mười triệu đồng là khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam. Mức thuế phải nộp đối với thu nhập nhận được từ thừa kế theo hướng dẫn tại Mục VII phần C Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân là 10% trên số tiền nhận được từ thừa kế vượt trên mười triệu đồng.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội