Làm thế nào để quay trở lại Hoa Kỳ?

23/11/2012 05:11:38 PM
* Hỏi: Vì vấn đề cá nhân, em đã về Việt Nam sinh sống và làm việc được gần 1 năm rưỡi nay trong khi thẻ xanh còn hạn đến năm 2016. Xin hỏi liệu em có thể trở về Hoa Kỳ nữa không? Làm thế nào và thủ tục ra sao?

Trả lời:  

Theo luật di trú Hoa Kỳ, trong trường hợp của bạn là thường trú nhân đang có thẻ xanh loại bình thường (có thời hạn 10 năm), bạn đã trở về Việt Nam sinh sống và làm việc được gần 1 năm rưỡi - thuộc trường hợp sinh sống hay du lịch ngoài Hoa Kỳ từ 12 tháng đến tối đa 24 tháng, nay bạn có thể quay trở lại Mỹ nhưng cần có Re-entry Permit. Thông tin về về Re-entry Permit/ Application for Travel Document, đơn I-131 bạn có thể xem tham khảo trên website của Sở di trú Hoa Kỳ:

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=b11747a55773d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD&vgnextchannel=db029c7755cb9010VgnVCM10000045f3d6a1RCRD

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội