Trẻ sinh ở nước ngoài, có cha mẹ là người VN, có được cấp khai sinh VN?

29/06/2011 07:40:19 AM
Cách đây 3 năm chúng tôi sinh 1 cháu trai, lúc sinh tại bệnh viện hai vợ chồng đã quyết định cho cháu mang quốc tịch Bungari. Tuy vậy, vì cả 2 vợ chồng vẫn có quốc tịch VN, chúng tôi có thể xin cấp Giấy khai sinh VN cho cháu không?

Hỏi: Tôi đã nhập quốc tịch Bungari, nhưng vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam, vẫn có hộ chiếu Việt Nam. Vợ tôi là người Việt Nam và có quốc tịch Việt Nam. Hai vợ chồng hiện sinh sống tại Bungari.

Cách đây 3 năm chúng tôi sinh 1 cháu trai, lúc sinh tại bệnh viện hai vợ chồng đã quyết định cho cháu mang quốc tịch Bungari, để tạo điều kiện thuận lợi cho cháu sau này và trong Giấy khai sinh do cơ quan Bungari cấp ghi rõ cháu có quốc tịch Bungari.

Tuy vậy, vì cả 2 vợ chồng vẫn có quốc tịch Việt Nam, chúng tôi có thể đến Đại sứ quán Việt Nam tại Sofia với tư cách là công dân Việt Nam để xin cấp Giấy khai sinh khác cho cháu không?  

Trả lời:

Theo Điều 15 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008: “Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam” và tại Mục II điểm 1 của Thông tư Liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao Việt Nam hướng dẫn thực hiên quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài quy định: “Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước mà trẻ em sinh ra hoặc ở nước mà cha, mẹ của trẻ em là công dân Việt Nam cư trú, thực hiện việc đăng ký khai sinh”.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật nêu trên, vợ chồng bạn đều mang quốc tịch Việt Nam nên khi sinh, con của bạn có quốc tịch Việt Nam và việc đăng ký khai sinh cho con bạn sẽ do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước mà vợ chồng bạn đang sinh sống thực hiện.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội