Biểu tượng Thủ đô nơi cực Nam Tổ quốc

20/10/2020 03:28:00 PM
Công trình Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử thiêng liêng, thể hiện chủ quyền lãnh thổ quốc gia, sự gắn bó “Bắc - Nam một nhà” và mang tình cảm sâu nặng của người dân Thủ đô đối với Đất Mũi - nơi cực Nam của Tổ quốc.

 Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau.

Minh Hoàng/ Hà Nội Mới