Một số hiện vật bằng đá của Hoàng thành

11/08/2016 10:27:00 AM
Trong khuôn viên Thành cổ Hà Nội hiện còn lưu giữ một số hiện vật bằng đá từ các thời Lý, Trần, Lê. Phần lớn những hiện vật này được tìm thấy trong đợt khai quật khảo cổ được tiến hành năm 1998 bên trong thành cổ. Những hiện vật bằng đá là bệ chân cột đều có hình chạm tiêu biểu cho văn hoá và nghệ thuật chạm khắc của mỗi thời kỳ. Bởi thế, ẩn chứa bên trong mỗi hiện vật là rất nhiều thông tin thú vị…
  • Bệ chân cột thời Lê được khai quật năm 1998. Bề mặt bệ cột chỉ được chạm trang trí bằng một hình tròn đơn giản

  • Phần thân bệ cột thời Lê được trang trí bằng những đường kẻ sọc đơn giản

  • Cối cửa đá thời Trần, khai quật năm 1998.

  • Phần thân bệ đá thời Trần được trang trí theo lối giật tam cấp. Phần bệ trên cùng của bệ đá được chạm hình cánh hoa sen

  • Bề mặt bệ chân cột thời Lý được trang trí bằng hình tượng đài sen. Cánh sen – một trong những biểu tượng của nhà Phật

  • được khai quật năm 1998

  • Một hiện vật bằng đá hình tròn, chưa xác định niên đại và công dụng

  • Bệ đá chân cột chưa xác định niên đại

  • Ba tảng đá lát nền thời Lê được khai quật năm 1998, có kích thước khoảng 40x70cm

(Theo Hoangthanhthanglong.vn)