Các hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động

07/03/2014 04:08:23 PM
* Hỏi: Tôi đang là nhân viên làm việc cho một công ty cổ phần. Công ty có đề ra quy định thưởng phạt riêng cho nhân viên. Vậy cho tôi hỏi theo quy định về luật lao động thì người sử dụng lao động được phép phạt tiền người lao động tối đa bao nhiêu phần trăm so với lương cơ bản?

* Trả lời:

Theo quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động chỉ được áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật lao động sau đây đối với người lao động: 

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.

3. Sa thải.

Pháp luật nghiêm cấm người sử dụng lao động dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động (Khoản 2 Điều 128 Bộ luật lao động 2012).

Theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 15 Nghị định 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi phạt tiền người lao động.

Theo đó, công ty bạn không được phép dùng hình thức phạt tiền đối với nhân viên của công ty.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội