Hỏi: Những lĩnh vực và địa bàn được Nhà nước VN khuyến khích đầu tư?

15/02/2005 04:58:07 PM

Trả lời:

Nhà nước Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào những lĩnh vực và địa bàn sau đây:

1. Lĩnh vực:

- Sản xuất hàng xuất khẩu;

- Nuôi, trồng, chế biến nông, lâm, thuỷ sản;

- Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, bảo vệ môi trường sinh thái, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển;

- Sử dụng nhiều lao động, chế biến nguyên liệu và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam;

-  Xây dựng kết cấu hạ tầng và các cơ sở sản xuất công nghiệp quan trọng.

2. Địa bàn:

-  Miền núi, vùng sâu, vùng xa;

-  Những vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn.

Căn cứ vào quy hoạch, định hướng phát triển trong từng thời kỳ, Chính phủ Việt Nam quy định các địa bàn khuyến khích đầu tư, ban hành danh mục dự án khuyến khích, đặc biệt khuyến khích đầu tư, danh mục các lĩnh vực đầu tư có điều kiện, danh mục các lĩnh vực không cấp phép đầu tư.

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương