Hỏi: Những ưu đãi dành cho NVNONN khi đầu tư vào VN theo Luật Đầu tư Nước ngoài?

19/02/2005 04:47:33 PM

Trả lời:

Người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư về nước theo Luật Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam, ngoài việc hưởng những ưu đãi chung đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định trong các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, còn được hưởng các ưu đãi sau đây:

- Được giảm 20% số thuế lợi tức trừ trường hợp đã được hưởng mức thuế suất 10% lợi nhuận.

- Được hưởng mức thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là 5% (có các mức 5%, 7% và 10%).

 Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương