Tôi muốn nhập khẩu hàng mặt hàng thực phẩm cho sức khỏe, cần làm gì?

20/11/2013 07:10:46 AM
* Hỏi: Tôi muốn nhập khẩu hàng mặt hàng thực phẩm cho sức khỏe từ Đài Loan về Việt Nam. Vậy tôi có cần phải thành lập công ty hay không và các thủ tục của tôi ở bên Đài Loan cần những giấy tờ gì, về phía Việt Nam tôi cần phải chuẩn bị giấy tờ như thế nào?

* Trả lời:

1. Thành lập công ty kinh doanh thực phẩm:

Việc có phải thành lập công ty khi nhập khẩu mặt hàng thực phẩm cho sức khỏe vào Việt Nam hay không, phụ thuộc vào pháp luật Đài Loan và pháp luật Việt Nam. Bạn cần tham khảo luật pháp Đài Loan để có thông tin về việc xuất khẩu mặt hàng thực phẩm này từ Đài Loan ra nước ngoài.

Pháp luật Việt Nam không quy định điều kiện kinh doanh thực phẩm cho sức khỏe phải thành lập công ty, kể cả việc nhập khẩu sản phẩm này vào Việt Nam. Theo Luật An toàn thực phẩm hiện hành (năm 2010), hàng hóa nhập khẩu cần có đủ các điều kiện an toàn theo quy định tại Điều 38 ở phần dưới đây.

Ngoài ra, hiện nay trên thị trường có rất nhiều công ty nhận ủy thác xuất nhập khẩu. Bạn có thể cân nhắc việc ủy thác nhập khẩu cho các công ty này, họ sẽ giúp bạn thực hiện các thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

2. Một số giấy tờ cần lưu ý đối với mặt hàng nhập khẩu là thực phẩm:

Thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa theo quy định của Nghị định 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. Trong trường hợp bạn ủy thác nhập khẩu cho công ty khác, công ty đó sẽ giúp bạn chuẩn bị các giấy tờ cần thiết của thủ tục hải quan.

Mặt hàng bạn muốn nhập khẩu là thực phẩm cho sức khỏe, cần đáp ứng những điều kiện nhất định. Điều 38 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu:

Điều 38. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu:

1. Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các điều kiện tương ứng quy định tại Chương III của Luật này và các điều kiện sau đây:

a) Phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi nhập khẩu;

b) Phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối với từng lô hàng của cơ quan kiểm tra được chỉ định theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm đã qua chiếu xạ phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế theo quy định của Chính phủ.

3. Trong trường hợp Việt Nam chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu thì áp dụng theo thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo quy định tại Điều 38 Luật An toàn thực phẩm, thực phẩm nhập khẩu nói chung phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan có thẩm quyền (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế), phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu”. Với thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng… cần phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế. Đặc biệt, với các thực phẩm chức năng, cần có thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của thành phần tạo nên chức năng đã công bố và báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm theo quy định tại Điều 14 Luật An toàn thực phẩm.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội