Thả mồi bắt bóng

12/10/2012 08:20:40 AM
Câu thành ngữ ý nói bỏ đi cái đã nắm chắc trong tay để chạy theo cái chỉ là hy vọng viển vông không thực tế.


Chuyện kể:

Một con chó tham ăn, một hôm nó đớp được miếng thịt của làng bày ra đình để khao làng. Con chó ba chân bốn cẳng tha miếng thịt đến bờ sông. Sợ người làng đuổi theo nên nó chạy về phía cầu để qua sông tẩu thoát. Khi đến giữa cầu, nó nhìn xuống dòng sông, thấy có một con chó khác đang ngoạm miếng thịt to hơn. Con chó tham ăn mới nghĩ: “Ta phải cướp miếng thịt của con chó kia mới được”. Nghĩ thế nào, làm thế ấy, nó bèn nhả miếng thịt đang ngoạm ra, rồi nhảy xuống sông để tranh miếng thịt với con chó kia. Vừa nhảy xuống sông thì bóng nước tan ra, nó vùng vẫy một thôi một hồi chẳng kiếm được gì, lúc bấy giờ mọi người đổ xô ra cầm đòn đánh chó. Nước cuốn mạnh, con chó bị chìm nghỉm dưới dòng sông. (1)

Con chó tham lam là hiện thân cho kẻ ngu ngốc, thiếu thực tế.

Truyện trên gần với truyện “Bán bò tậu ễnh ương”, chê kẻ tham lam ngốc ngếch, tham bát bỏ mâm, thả con cá rô, vồ con săn sắt cuối cùng phải trả giá một cách đau đớn!

Có câu:

Người đâu tham của mắt mờ
Chó tham thấy bóng ngù ngờ mất thân.

 Theo Đi tìm điển tích thành ngữ của Tiêu Hà Minh - NXB Thông tấn

(1) Theo “Con chó và miếng thịt” Truyện ngụ ngôn Việt Nam – Nguyễn Văn Ngọc, NXB Văn học, 2003.