Ca dao công lao sinh thành dưỡng dục

08/09/2017 08:00:00 AM
Trứng rồng lại nở ra rồng / Hạt thông lại nở cây thông rườm rà...
 

Trứng rồng lại nở ra rồng
Hạt thông lại nở cây thông rườm rà
Có cha mẹ mới ra ta
Làm nên thời bởi mẹ cha vun trồng
Khôn ngoan nhờ đức cha ông
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm.

(ST)