Ca dao về tinh thần tương trợ

19/04/2017 08:00:00 AM
Con cò chết rũ trên cây/ Bồ cu mở lịch xem ngày làm ma...
 

 

Con cò chết rũ trên cây
Bồ cu mở lịch xem ngày làm ma
Cà cuống uống rượu say đà
Bao nhiêu cóc nhái nhảy ra chia phần
Chào mào thì đánh trống quân
Chim chích mặc quần vác mõ đi rao …
Con quạ tha lá lợp nhà
Con cu chẻ lạt con gà dựng phên

(ST)