NVNONN đã đổi tên có thể làm lại hộ chiếu Việt Nam?

11/08/2010 06:54:17 AM
Hỏi: Em hiện đang định cư ở Hoa Kỳ, đang mang hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ. Em muốn xin được cấp lại hộ chiếu Việt Nam. Theo thông tin em tìm hiểu được thì nếu có hộ chiếu cũ của Việt Nam thì có thể được cấp lại hộ chiếu. Nhưng khi vào quốc tịch Mỹ em đã đổi tên...

Xin hỏi:

1-      Trong trường hợp này (đã đổi tên) em có thể làm lại hộ chiếu Việt Nam không?

2-      Nếu được em cần phải cung cấp những giấy tờ gì?

Trả lời:

Điểm 2, Mục I Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 11/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có hướng dẫn trường hợp đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số chứng minh thư nhân dân…. Như vậy, đối với trường hợp của bạn, nếu đã đổi tên, bạn vẫn có thể được cấp lại hộ chiếu.

Điều kiện sửa đổi lại tên trong hộ chiếu: hộ chiếu của bạn phải còn thời hạn ít nhất 1 năm.

Thủ tục: bạn nộp 01 tờ khai theo mẫu để khai các thông tin cần thiết (bạn có thể tải trên trang điện tử http://viet.vietnamembassy.us/lanhsu/), kèm theo bản sao giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh tên của bạn trong hộ chiếu.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội