Visa trong hộ chiếu cũ của tôi có còn giá trị sử dụng?

27/07/2015 04:26:36 PM
* Hỏi: Hộ chiếu cũ của tôi có visa Hàn Quốc chưa hết hạn, nhưng vì bị thừa một cái dấu xuất cảnh nên tôi bị phạt và làm lại hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ không còn giá trị. Vậy visa ở trong hộ chiếu cũ của tôi có sử dụng để nhập cảnh Hàn Quốc được không?

* Trả lời:

Theo hướng dẫn về thủ tục xin cấp visa Hàn Quốc tại website của Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam http://vnm-hanoi.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/vnm-hanoi/main/ thì Hồ sơ xin cấp visa Hàn Quốc bao gồm:

-                      Đơn xin visa;

-                      Hộ chiếu gốc (còn hạn trên 6 tháng đối với các loại visa đi dưới 90 ngày và còn hạn trên 1 năm đối với các loại visa đi trên 1 năm tính từ ngày cấp visa).

Như vậy, để được cấp visa (thị thực nhập cảnh) Hàn Quốc thì bạn phải tuân theo quy định của pháp luật Hàn Quốc về điều kiện và thủ tục xin cấp visa. Theo quy định về hồ sơ xin cấp visa Hàn Quốc nêu trên thì visa Hàn Quốc sẽ được cấp cho hộ chiếu còn hạn sử dụng. Có nghĩa là khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, bạn phải xuất trình visa được cấp theo hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Đối với trường hợp của bạn, bạn đã được cấp hộ chiếu mới và đương nhiên hộ chiếu cũ của bạn không còn giá trị sử dụng, nên bạn chỉ có thể dung hộ chiếu mới để xuất cảnh khỏi Việt Nam và nhập cảnh vào Hàn Quốc. Do đó, visa được cấp trong hộ chiếu cũ của bạn không có giá trị sử dụng để nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Để đảm bảo cho việc nhập cảnh vào Hàn Quốc của bạn được thuận lợi và đúng theo quy định của pháp luật Hàn Quốc, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể trong việc cấp visa theo hộ chiếu mới của bạn.               

Công ty Luật TNHH Lương-Huyền Trần 
Phòng 308, Tòa nhà số 8 Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội