Công ty cần đáp ứng điều kiện gì để cho người nước ngoài thuê căn hộ?

20/11/2020 08:00:00 AM
* Hỏi: Tôi vừa xây dựng xong 1 căn hộ, căn hộ đó đứng tên tôi và tôi cũng đã cho công ty của tôi thuê lại căn hộ đó để tổ chức cho người nước ngoài thuê; mọi thủ tục như phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự đều đứng tên công ty. Vậy cho tôi hỏi, công ty tôi phải cần thêm các điều kiện gì để cho người nước ngoài đến thuê được và phải đóng các loại thuế gì? Xin cảm ơn!

* Trả lời: 

Dựa trên thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng việc “tổ chức cho người nước ngoài thuê” diễn ra thường xuyên với mục đích kinh doanh. Do đó, để có thể cho người nước ngoài thuê lại căn hộ, công ty của bạn cần đáp ứng các điều kiện sau: 

Thứ nhất, điều kiện về ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động thuê căn hộ và cho người nước ngoài thuê lại của công ty bạn được xem là hoạt động kinh doanh bất động sản (khoản 1 Điều 3, điểm b khoản 1 Điều 11 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014). Theo đó, hoạt động này thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện với quy định mức vốn điều lệ phải từ 20 tỷ đồng trở lên (khoản 1 Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP). Do đó, Công ty bạn cần thực hiện:

- Tăng vốn điều lệ lên ít nhất là 20 tỷ đồng nếu vốn điều lệ hiện tại của công ty thấp hơn 20 tỷ đồng;

- Đăng ký ngành, nghề kinh doanh bất động sản với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty của bạn đặt trụ sở chính theo quy định tại Điều 31, 32 của Luật doanh nghiệp 2014. 

Trong trường hợp công ty của bạn không đăng ký thay đổi mà tiến hành việc cho thuê lại căn hộ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc cảnh cáo phụ thuộc vào mức độ vi phạm theo Điều 25, 31 Nghị định 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/06/2016 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư. 

Thứ hai, về việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài: Theo khoản 1, 2 Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.

Vì vậy, người trực tiếp quản lý công ty phải khai báo tạm trú cho khách nước ngoài đến thuê căn hộ với Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú. Về cách thức khai báo tạm trú cho người nước ngoài, bạn có thể tham khảo quy định tại Thông tư 53/2016/TT-BCA của Bộ Công an ngày 28/12/2016 quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Ngoài ra, theo Điều 2, 3, 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 2008khoản 6 Điều 1 Luật thuế TNDN sửa đổi năm 2013, công ty phải đóng thuế TNDN với mức thuế suất 20% cho hoạt động kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nên Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp. Cụ thể, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng

Trong bối cảnh hiện nay, việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài cũng như các ưu đãi dành cho doanh nghiệp có thể sẽ liên tục được thay đổi. Do đó, bạn nên thường xuyên cập nhật tin tức để đảm bảo quyền lợi của chính công ty của bạn. 

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội