Phát động cuộc thi Đổi mới sáng tạo Hack4Growth Innoverse

23/06/2022 07:00:00 AM
Tối ngày 22/6, cuộc thi cuộc thi Đổi mới sáng tạo Hack4Growth Innoverse chính thức được phát động.

Hack4Growth là cuộc thi Đổi mới sáng tạo do Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global) thực hiện dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao với mục tiêu thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo thông qua việc tạo ra một sân chơi cho các nhà sáng tạo, kết nối họ với nhà đầu tư, doanh nghiệp, cũng như những bên tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo.Cuộc thi nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và sự phát triển bền vững của Việt Nam thông qua việc triển khai các giải pháp thiết thực và hướng tới cộng đồng.

Tiếp nối thành công của mùa thứ hai Hack4Growth Unlimited! với sự chung tay của hơn 130 đối tác trong và ngoài nước và hơn 500 thí sinh người Việt và gốc Việt trên toàn cầu. Hack4Growth mùa 3 đã quay trở lại với chủ đề Hack4Growth Innoverse - Lấy cảm hứng từ Metaverse.

Hack4Growth mùa 3 tiếp nối sự thành công của 2 mùa trước với chủ đề INNOVERSE – một metaverse không biên giới và vô hạn, tạo sức mạnh cho đổi mới sáng tạo trên các khu vực, lĩnh vực và các bên liên quan.

Hack4Growth Innoverse được phát động với vai trò là: Cuộc thi lớn nhất kết nối các địa phương với cộng đồng khởi nghiệp và sáng nghiệp trong nước và ngoài nước thông qua sự bảo trợ của Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao; Cuộc thi được thí điểm tại tỉnh thành; Cuộc thi được tăng tốc bởi lực lượng hùng hậu chuyên gia, cố vấn và đối tác đẳng cấp quốc tế trên 20 quốcgia. Các đội thi, cố vấn, đối tác sẽ cùng tham gia kết nối trên nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo độc quyền của AVSE Global....

Q. H