Không sang nhượng quyền sử dụng đất cho người thân khi đi định cư ở nước ngoài, có đúng không?

03/11/2009 07:24:11 AM
Hỏi: Tôi đã định cư nước ngoài được 5 năm. Trước khi xuất cảnh, tôi không làm thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất lại cho các con của tôi, tôi vẫn đứng chủ quyền cho đến ngày hôm nay...

Vậy xin hỏi: Tôi làm vậy có sai với quy định nhà nước không? Và như vậy tôi có được quyền đứng chủ quyền số tài sản đã có trước khi tôi đi nước ngoài hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 15 Luật Đất đai của Việt Nam năm 2003, một trong những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai là: không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng đất.

Điều 4 Nghị định số 121-CP của Chính phủ ngày 19/03/1979 về chính sách đối với những người Việt Nam xin ra nước ngoài để làm ăn sinh sống quy định: người được phép ra nước ngoài được chuyển giao tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình cho cha, mẹ, vợ, hoặc chồng, con ở lại trong nước. Nếu không có người thân kể trên ở trong nước thì giao tài sản đó cho chính quyền địa phương tạm thời quản lý theo thể lệ hiện hành.

Áp dụng các quy định trên đây đối với trường hợp của ông (bà) nêu, để phù hợp với quy định sử dụng đất tại Việt Nam và để đảm bảo quyền lợi của mình, ông (bà) cần thực hiện các thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất cho những người thân trong gia đình hoặc ủy quyền cho người khác quản lý đất đai đó theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội