Việt kiều có quyền đứng tên nhà đất ở VN?

15/02/2007 07:38:58 AM
Hỏi: Tôi là Việt kiều, hiện cư ngụ tại Pháp. Gia đình bên vợ tôi tại Việt Nam muốn chia phần cho vợ chồng tôi một miếng đất nhỏ, dùng để cất một căn nhà, vậy trên pháp lý tôi có quyền đứng tên không? Và tôi có quyền cất nhà để ở trên phần đất này không? Căn nhà này tôi có quyền đứng tên không?

Trả lời:

Chào Bạn,

Quê Hương xin trao đổi cùng Bạn như sau:

Theo qui định của luật pháp Việt Nam, đất đai là tài sản quốc gia, sở hữu của toàn dân do Nhà nước quản lí. Nhà nước có thể giao đất hoặc cho cá nhân, tập thể thuê đất để  sử dụng vào những mục đích cụ thể như làm nhà ở, xây dựng trụ sở làm việc, sản xuất, kinh doanh... Người được giao đất, thuê đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật.

Việc xin giao đất, thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất... cũng như thẩm quyền của các cấp chính quyền được qui định trong Luật đất đai sửa đổi đăng tải tại chuyên mục Văn bản pháp luật của trang nhà.

Pháp luật công nhận quyền sở hữu nhà ở kèm theo đó là quyền sử dụng đất ở nếu việc mua bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất ở  không vi phạm qui định của pháp luật  (VD: có chủ sở hữu nhà, có giấy tờ sử dụng đất,  không có tranh chấp, không trong qui hoạch, thủ tục mua bán hợp pháp,...).

Theo đó, nếu gia đình nhà vợ bạn là chủ sở hữu nhà và chủ sử dụng đất hợp pháp thì có quyền chuyển quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, gia đình nhà vợ bạn không thể chuyển quyền sử dụng đất cho vợ chồng bạn vì vợ chồng bạn là người VN định cư ở nước ngoài và không thuộc diện được phép mua nhà và sử dụng đất ở Việt Nam.

Ban Biên tập tạp chí Quê Hương