Việt kiều nên xử lý thế nào với nhà đất trong nước nhờ người thân mua và đứng tên?

30/12/2006 09:51:17 AM
Hỏi: Tôi là người mang quốc tịch Việt Nam, hiện định cư cùng chồng tại Thụy Sỹ. Tôi đã nhờ chị tôi mua và đứng tên hộ một mảnh đất để xây nhà cho thuê và sau này hồi hương có nơi để ở. Nay chị tôi mắc bệnh hiểm nghèo, nếu chị tôi mất đi thì mảnh đất và căn nhà đó có thuộc về tôi hay không?

Trả lời: 

Theo quy định của luật pháp Việt Nam, đất đai là tài sản quốc gia, sở hữu của toàn dân do Nhà nước quản lí. Nhà nước có thể giao đất hoặc cho cá nhân, tập thể thuê đất để sử dụng vào những mục đích cụ thể như làm nhà ở, xây dựng trụ sở làm việc, sản xuất, kinh doanh...

Như vậy, ai là người được giao đất, thuê đất thì có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác theo qui định của pháp luật và người được chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp cũng có quyền chuyển nhượng đất cho người khác.

Nếu bạn nhờ chị của bạn mua và đứng tên nhà đất ở Việt Nam thì có thể xảy ra các trường hợp sau:

- Thứ nhất, nếu chị bạn là người chị tốt, trông giữ tài sản cho em để rồi sau này khi bạn hồi hương, chị bạn sẽ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho bạn thì không có vấn đề gì xảy ra.

- Thứ hai, nếu chị bạn có ý đồ xấu, chiếm đoạt nhà, đất của bạn, bạn sẽ không có cơ sở pháp lí để khởi kiện và đương nhiên tài sản của bạn sẽ bị mất.

- Thứ ba, nếu chị của bạn bị ốm và mất, không để lại chúc thư, thì đương nhiên tài sản đó sẽ thuộc về những người có quyền thừa kế trong gia đình nhà chị bạn. 

- Thứ tư, nếu chị bạn để lại chúc thư (theo đúng quy định của pháp luật) nói rõ đây là tài sản mua hộ cho bạn, thì bạn cũng chưa thể có quyền sở hữu nhà và sử dụng đất vì bạn còn đang định cư ở nước ngoài và không thuộc diện được mua nhà gắn với quyền sử dụng đất ở Việt Nam. Ngay cả bạn hồi hương thì các thủ tục pháp lí cũng sẽ rất phức tạp trước khi bạn có thể giành lại quyền sở hữu và sử dụng đất. 

Trường hợp của bạn rất phức tạp, tốt nhất bạn hãy liên hệ với các văn phòng luật sư tại Việt Nam để có tư vấn cụ thể.

Chúc bạn may mắn.

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương