Có thể làm thủ tục giữ quốc tịch VN qua internet được không?

23/08/2013 07:05:14 AM
Hỏi: Hiện tôi đang sống tại Québec Canada. Tôi đang chuẩn bị thi lấy quốc tịch Canada. Xin hỏi: tôi muốn giữ lại quốc tịch VN thì cần làm những thủ tục gì? Có thể làm qua internet được không?

Trả lời

Để giữ quốc tịch Việt Nam trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, bạn hoặc cha mẹ hay người giám hộ của bạn, nếu ở nước ngoài phải thông báo cho Cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền, nếu ở trong nước phải thông báo cho Sở Tư pháp nơi bạn cư trú việc bạn có quốc tịch nước ngoài, kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh có quốc tịch nước ngoài (theo Điều 21, Khoản 2 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 của Chính phủ hướng dẫn Luật Quốc tịch 2008)

Bạn không thể đăng ký giữ quốc tịch qua Internet.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội