Con của người VN định cư ở NN có được nhập quốc tịch VN?

12/04/2005 09:53:15 AM
Hỏi: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đã nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng chưa thôi quốc tịch Việt Nam, vẫn mang hộ chiếu VN còn giá trị đến 2006 có thể tiếp tục sử dụng hộ chiếu này nhập xuất cảnh VN? Có thể gia hạn hoặc đổi hộ chiếu mới hay không? Nếu được, cần phải làm thủ tục gì? Con có được phép xin nhập quốc tịch Việt Nam không, có bắt buộc phải bỏ quốc tịch cũ không?

Trả lời: 

+ Mặc dù đã gia nhập quốc tịch nước khác, Bạn chưa xin thôi quốc tịch Việt Nam, theo luật Quốc tịch Việt Nam, Bạn vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Hộ chiếu Việt Nam của Bạn chứng minh Bạn có quốc tịch Việt Nam.  

+ Trường hợp hộ chiếu Việt Nam của Bạn còn giá trị đến 2006, Bạn có thể sử dụng để nhập xuất cảnh Việt Nam mà không cần xin thị thực nhập xuất cảnh.   

Bạn có thể xin gia hạn hộ chiếu Việt Nam một lần với thời hạn không quá 3 năm. Việc gia hạn phải được thực hiện trong vòng 12 tháng trước khi hộ chiếu hết hạn.

Nếu có nhu cầu gia hạn hộ chiếu, Bạn phải nộp cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tờ khai đề nghị gia hạn hộ chiếu theo mẫu qui định, kèm theo hộ chiếu. Mẫu tờ khai có tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tục cụ thể do cơ quan đại diện Việt Nam giải quyết.

Lệ phí cho việc gia hạn hộ chiếu đối với người Việt Nam mang hộ chiếu Việt Nam là 20 USD theo qui định hiện có hiệu lực của Bộ Tài chính.    

+ Trường hợp con Bạn là công dân nước ngoài, theo Luật Quốc tịch Việt Nam,  nếu xin gia nhập quốc tịch Việt Nam thì không còn giữ quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt do Chủ tịch nước quyết định.

Đối với trường hợp đặc biệt này, nguời xin gia nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài của họ phải làm đơn xin giữ quốc tịch nước ngoài theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định; trong đơn phải nêu rõ lý do xin giữ quốc tịch nước ngoài và cam kết việc giữ quốc tịch này không cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam.   

Xin lưu ý Bạn là các qui định của pháp luật về quốc tịch rất chặt chẽ và để có thêm thông tin mời bạn tham khảo kỹ Luật Quốc tịch Việt Nam tại trang VĂN BẢN PHÁP LUẬT  của Tạp chí Quê Hương  trên Internet, hoặc liên hệ với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được hướng dẫn cụ thể.

 Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương