Điều kiện và thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam

08/03/2005 08:42:41 AM
Hỏi: Xin BBT cho biết điều kiện để công dân Việt Nam xin thôi quốc tịch Việt Nam. Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam?

Trả lời:

1. Lý do để được thôi quốc tịch Việt Nam:

- Để nhập quốc tịch nước khác, hoặc

- Đang có quốc tịch nước khác.

Những trường hợp chưa được thôi quốc tịch Việt Nam:

- Đang nợ thuế hoặc một nghĩa vụ tài sản đối với Nhà nước hoặc công dân Việt Nam;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Chưa chấp hành xong bản án, quyết định của Toà án Việt Nam.

- Không được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu việc thôi quốc tịch làm phương hại đến an ninh quốc gia.

- Cán bộ, công chức và những người đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam bao gồm:

a) Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Việt Nam thường trú ở nước ngoài, được lập thành 03 bộ, gồm:

- Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (theo mẫu);

- Bản khai lý lịch (theo mẫu);

- Bản sao giấy tờ tuỳ thân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh đương sự đang có quốc tịch nước ngoài (đối với người đang có quốc tịch nước ngoài); Giấy xác nhận hoặc bảo đảm về việc người đó sẽ được nhập quốc tịch nước ngoài (đối với người đang xin nhập quốc tịch nước ngoài), trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này;

- Các giấy tờ khác chứng minh đương sự sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, hoặc đã được xuất cảnh theo diện đoàn tụ gia đình (nếu có).

 - Giấy xác nhận đã bồi hoàn chi phí đào tạo cho Nhà nước, nếu đương sự đã được đào tạo Đại học, trung học chuyên nghiệp, sau đại học bằng kinh phí của nhà nước, kể cả kinh phí do nước ngoài tài trợ theo thoả thuận giữa Nhà nước ta với nước đó.

- Những giấy tờ do cơ quan nước ngoài cấp thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện hợp pháp hoá.

b- Thủ tục:

- Người xin thôi quốc tịch Việt Nam sau khi hoàn thành hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam, thì nộp đơn cho Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

- Thời hạn giải quyết đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam không quá 6 tháng kể từ ngày Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài nhận đủ hồ sơ hợp lệ.