Giải đáp thắc mắc về việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam

08/03/2005 09:16:36 AM
Hỏi: Người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài, trong hộ chiếu có ghi rõ họ và tên Việt Nam và nơi sinh ở Việt Nam. Xin hỏi bây giờ tôi có thể có lại quốc tịch Việt Nam được không? Và nếu được cần làm thủ tục gì và ở đâu?

Trả lời:  

-  Theo Luật Quốc tịch, Nhà nước Việt Nam chỉ công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch, đó là quốc tịch Việt Nam. Công dân Việt Nam không xin thôi hoặc không bị tước bỏ quốc tịch Việt Nam thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.  

- Chỉ khi có quyết định của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch hoặc tước bỏ quốc tịch thì công dân Việt Nam mới mất quốc tịch Việt Nam.  

- Công dân nước ngoài muốn vào quốc tịch Việt Nam phải được Chủ tịch nước cho phép bằng văn bản.  

- Chúng tôi cho rằng Bạn đã có thể chưa bao giờ xin thôi hoặc bị tước bỏ quốc tịch Việt Nam. Nhưng để xác minh Bạn có quốc tịch Việt Nam cần có những thủ tục cần thiết. Vấn đề quốc tịch của người gốc Việt Nam đang ở nước ngoài được giải quyết thông qua Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Trước tiên,  Bạn hãy đến Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam nơi gần nhất làm thủ tục "đăng ký công dân". Từ việc này, bạn sẽ có thêm thông tin và được hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết khác.