Người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế

15/09/2022 08:00:00 AM
Ngày 14/9, UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế tổng kết 5 năm thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2022 – 2026 trên địa bàn tỉnh.

 Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.  

Tại hội nghị, ngoài đánh giá những kết quả đã đạt được, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác triển khai thực hiện, tham mưu đề xuất các chính sách; thực hiện đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với cộng đồng NVNONN; tuyên truyền, vận động doanh nghiệp kiều bào tham gia đầu tư xây dựng quê hương…, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, tổ chức trong tỉnh đã phân tích, làm rõ thêm nhằm nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động NVNONN; xúc tiến đầu tư và vận động các nguồn viện trợ của NVNONN tại Thừa Thiên Huế.  

Trên cơ sở các ý kiến tham luận tại hội nghị, cũng như phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định, đội ngũ Việt kiều đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh. Tỉnh luôn quan tâm và khẳng định, NVNONN là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị, các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền, địa phương trong tỉnh rà soát, đánh giá lại những cơ chế, chính sách hoạt động của NVNONN; tập trung trao đổi các thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về NVNONN, nhất là người Thừa Thiên Huế; trao đổi kinh nghiệm công tác về NVNONN; nghiên cứu, xem xét hình thức kết nối Việt kiều phù hợp để thu hút chuyên gia, trí thức, nhà đầu tư có sự hợp tác, đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới.

(Theo Báo Thừa Thiên Huế)