Tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng

22/08/2019 02:19:00 PM
Diễn ra trong ba ngày từ 21-23/8, hội nghị có tám chuyên đề báo cáo về các nội dung quan trọng liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng.

 Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn. Nguồn: bocongan.gov.vn

Ngày 21/8, tại thành phố Huế, Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự hội nghị tập huấn có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ: Cục An ninh Chính trị nội bộ, Cục truyền thông Công an nhân dân; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; công an các đơn vị, địa phương và hơn 200 cán bộ chiến sỹ là học viên.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng công an trong công tác giữ vững an ninh chính trị trong thời gian vừa qua.

Đáng chú ý, lực lượng công an đã đảm trách tốt một số sự kiện quan trọng tiêu biểu như: tham gia đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn và thành công tại Tuần lễ cấp cao APEC được tổ chức tại Đà Nẵng; Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần 2 tổ chức tại Hà Nội; Đại lễ Phật đản (Vesak 2019) được tổ chức tại Hà Nam...

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ triển khai quyết liệt, khẩn trương kế hoạch và chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương để tập trung, bảo vệ thắng lợi Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Nam, công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ của lực lượng công an nhân dân thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Chính những kết quả này đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội và an ninh-quốc phòng của đất nước.

Thời gian tới, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục kiện toàn, lựa chọn những cán bộ trung thành với Đảng, có năng lực, bản lĩnh đứng vào đội ngũ làm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Diễn ra trong ba ngày từ 21-23/8, hội nghị có tám chuyên đề về kế hoạch thực hiện quy chế, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW cùng các nội dung quan trọng, báo cáo về các nội dung quan trọng liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên; đề nghị công an các địa phương phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, triển khai nghiêm túc các chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về các giải pháp nghiệp vụ cơ bản; đặc biệt, chú trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức chính trị nội bộ.

Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ Bộ Công an yêu cầu các học viên tham gia hội nghị tập huấn nghiêm túc quán triệt những nội dung được tập huấn và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, góp phần đảm bảo thắng lợi Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Quốc Việt/ TTXVN