Người định cư ở nước ngoài có được lĩnh lương hưu ở VN?

04/05/2014 12:30:46 PM
* Hỏi: Tôi đã nghỉ hưu và đang được hưởng chế độ hưu trí. Sắp tới tôi sẽ đi định cư ở nước ngoài. Vậy tôi có còn được lĩnh lương hưu nữa không? Nếu còn thì tôi phải làm những thủ tục gì?
* Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 thì bạn có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu nếu bạn không thể trực tiếp đến nhận.

Ngoài ra, đối với trường hợp người hưởng lương hưu hằng tháng định cư tại nước ngoài không trực tiếp đến nhận tiền được, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có hướng dẫn tại Điều 14 Quyết định số 488 ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội: “Trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú tại nước ngoài không trực tiếp nhận tiền, muốn nhận tiền chế độ BHXH lập 01 bản Giấy lĩnh thay (mẫu số 18-CBH) cho thân nhân tại Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước người hưởng đang cư trú xác nhận đang cư trú hợp pháp ở nước sở tại, thời hạn của Giấy lĩnh thay tối đa là một năm.”

Theo các quy định nêu trên, khi định cư ở nước ngoài hợp pháp, bạn vẫn được nhận lương hưu và trường hợp này bạn sẽ ủy quyền cho thân nhân nhận thay. Bạn cần lập Giấy lĩnh thay có xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước nơi bạn cư trú ủy quyền cho người thân lĩnh thay lương hưu.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội