Cõi xưa

23/05/2023 08:04:00 AM
Làng quê mát tiếng gáo dừa/ Uống ăn tắm giặt nước mưa vại sành/ Ụp lưng nón lá tròng trành/ Khom khom mấy khoảnh mạ xanh thóc vàng...

Làng quê mát tiếng gáo dừa
Uống ăn tắm giặt nước mưa vại sành
Ụp lưng nón lá tròng trành
Khom khom mấy khoảnh mạ xanh thóc vàng

Giỏ mò trưa tối rảnh rang
Khói cay bếp rạ om vàng chiều hôm
Mương trong tí tách cá tôm
Hừng đông chạng vạng đó đơm chật đầy

Tre già rủ bóng theo mây
Tàu cau rụng cuống mát ngày quạt oi
Dần sàng thúng mủng đầy vơi
Cọng rau tươi héo mồ hôi mặn mòi

Đình làng cất mạch giếng khơi
Lá đa hoe đỏ rong chơi cuội già
Chuông chùa điểm nhịp sát na
Bó rơm mộc mạc cháo hoa đầy nồi

Quay về xưa cũ, quê ơi!
Cơn mưa tràn lối, áo tơi mắc cành...


Theo Nguyễn Thị Thùy Linh (Vannghequandoi)