Chào mừng thắng lợi Ngoại giao 2019

23/01/2020 09:00:00 AM
... Ngoại giao đối sách thăng hoa diệu kỳ/ Trước những quỷ kế chây lỳ/ Bạn thù xen kẽ bước đi khó lường/ Cán bộ đối ngoại kiên cường/ Bình tĩnh khôn khéo tìm đường triển khai

 Trụ sở Bộ Ngoại giao

Kỷ Hợi Ngoại giao vươn cao
Trong bối cảnh mới dạt dào niềm tin
Phương châm giữ vững chủ quyền
Hòa bình ổn định bình yên nước nhà
Trong nước, thế giới ngợi ca
Ngoại giao đối sách thăng hoa diệu kỳ
Trước những quỷ kế chây lỳ
Bạn thù xen kẽ bước đi khó lường
Cán bộ đối ngoại kiên cường
Bình tĩnh khôn khéo tìm đường triển khai
Đa phương, đa dạng nối dài
Lãnh đạo sáng suốt chung vai chung lòng
Bộ tham mưu là Văn phòng
Điều hành phối hợp bên trong bên ngoài
Đối phương ở thế bi hài
Bạn bè thấu hiểu sánh vai đồng tình
Bao tuyên bố chung ban hành
Lãnh đạo các nước chí tình ngợi khen
Quan hệ các nước ấm êm
Thành tích đối ngoại ghi thêm điểm vàng
Đón Xuân Canh Tý huy hoàng
Ngành đối ngoại uy tín còn vang xa.


Trần Tam Giáp