Chỉ lấy 1 đồng

25/11/2019 03:11:00 PM
Một hôm, cô hàng xóm gọi Vova sang và hỏi: - Vova nếu cô cho cháu chọn giữa 10 đồng và 1 đồng, cháu lấy cái nào? Vova cười: - Cháu lấy 1 đồng ạ! Cô hàng xóm ngạc nhiên và đưa cho Vova 1 đồng...

Cả tháng sau ai ai cũng thử Vova giống như cô hàng xóm và kháo nhau rằng:

- Thằng Vova ngu lắm, cho nó chọn 10 đồng và 1 đồng nó chỉ lấy 1 đồng!

Tin đến tai mẹ Vova, bà liền nọc Vova ra đánh 1 trận rồi than:

- Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Lại có 1 thằng con chê tiền chứ! 10 đồng thì nó không lấy, lại đi lấy 1 đồng bao giờ...

Vova liền bịt miệng mẹ và nói thầm:

- Khẽ thôi mẹ ơi! Con mà lấy 10 đồng thì con chỉ được 10 đồng thôi, còn bây giờ con có hơn 30 đồng rồi nhé!

(sưu tầm)