Đến bây giờ mới biết

17/08/2023 09:00:00 AM
Một bà gọi điện thoại cho luật sư hẹn gặp nhau bàn công việc:

 

- Tôi muốn kiện lão hàng xóm vì ông ta nói tôi giống con hà mã.

- Được rồi, chuyện xảy ra khi nào?

- 7 năm trước đây.

- 7 năm? Tại sao bà phải đợi một thời gian dài như vậy mới kiện ông ta?

- Bởi vì hôm qua tôi dẫn cháu tôi vào vườn thú chơi và lần đầu tiên tôi trông thấy con hà mã.

- !?!

(Theo VnExpress)