Nắng xứ mình

30/03/2021 04:12:00 PM
Nắng xứ mình, xứ ruộng lúa mênh mông/ Nơi gạo trắng, nước trong cùng với nắng...

Nắng xứ mình đẹp lắm phải không em

Nắng rộn ràng qua hàng cây tán lá

Nắng rực rỡ khơi mùi thơm rơm rạ

Nắng mừng vui lúa được giá trúng mùa.

Giữa đồng trưa rộn rã tiếng cười đùa

Tiếng máy cắt vang xa hòa tiếng gió

Nắng cùng lúa qua bao ngày gian khó

Đất ướt, đất khô thấm mặn mồ hôi

 

Nắng xứ mình, xứ ruộng lúa mênh mông

Nơi gạo trắng, nước trong cùng với nắng

Từ sáng tinh mơ tới khi chiều buông lặng

Theo chân người, nắng sưởi ấm quê hương.

Đỗ Trung (baocantho.com.vn)