Ngày độc lập tự do

02/09/2021 08:00:00 AM
Chỉ thế thôi/ Cũng đủ tự hào/ Mùng 2 tháng 9 là ngày thiêng liêng nhất/ Ngày Bác Hồ khai sinh ra nước/ Ngày độc lập tự do...

 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. (Ănh đồ họa)

Đừng ví đại sự quốc gia với người cuốc người cày

Tổ quốc vinh quang

Muôn lòng tâm đắc

Có độc lập tự do là gian lao nhất

Hạnh phúc yên lành phải trả máu xương.

 

Theo bước Người để thấy mình lớn hơn

Chắc tay súng khiến giặc thù suy ngẫm

Bạch Đằng dậy sóng

Đống Đa, Ngọc Hồi

Vía bạt hồn bay.

 

Cùng đồng bào tôi gác cuốc ngưng cày

Sung sướng nức lòng mùng 2 tháng 9

Em Hà Nội

Anh Vĩnh Long, Chương Thiện…

Phất cao cờ cho Tổ quốc thêm cao.

 

Chỉ thế thôi

Cũng đủ tự hào

Mùng 2 tháng 9 là ngày thiêng liêng nhất

Ngày Bác Hồ khai sinh ra nước

Ngày độc lập tự do.

Phan Thành Minh (theo baodienbienphu.info.vn)