Nghe thầy đọc thơ

17/11/2020 08:00:00 AM
…Đêm nay thầy ở đâu rồi/ Nhớ thầy em lại lặng ngồi em nghe.

 Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà

Mái chèo nghiêng mặt sông xa

Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa

Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe đổ cơn mưa giữa trời

…Đêm nay thầy ở đâu rồi

Nhớ thầy em lại lặng ngồi em nghe.

 

 

Trần Đăng Khoa