Nhẹ nhàng xuân

02/03/2021 02:49:00 PM
Nhẹ nhàng xuân/ Cùng bánh chưng bánh tét/ Cùng nhành mai, cành đào...

Nhẹ nhàng xuân
Trong mỗi căn nhà
Tiếng cười con cháu
Cũng nhẹ nhàng vậy đó
Ta đón xuân trong riêng tư
Nhẹ nhàng xuân
Nhẹ nhàng xuân
Cùng bánh chưng bánh tét
Cùng nhành mai, cành đào
Nho nhỏ
Chỉ thiếu tiếng cười bạn bè
Gặp gỡ

Nhẹ nhàng xuân
Niềm vui như để dành
thời cơ hội tụ
Tương lai
Nhẹ nhàng xuân
Bạn bè ơi
Xin hẹn…

Lê Điệp (saigongiaiphong.org.vn)