Những cơn bão

24/10/2020 09:23:00 AM
...Ôi miền Trung/ Chiếc đòn gánh , gánh hai đầu đất nước/ Nỗi niềm quặn thắt lòng con...

 Ảnh minh họa

Con ở cuối cực Nam
Nghe đài báo bão vào phía Bắc
Ôi miền Trung
Chiếc đòn gánh, gánh hai đầu đất nước
Nỗi niềm quặn thắt lòng con.

Mùa này, lúa ngậm sữa lên đòng
Hứa hẹn một mùa no ấm
Cơn bão về
Những cánh đồng ngập trắng
Nơi quê nhà sâu nặng tình tôi.

Bút con viết những dòng xa xót quá, mẹ ơi
Dòng nước dâng trên đồng
Nước mắt con dâng trong tâm khảm
Con cầu mong những cơn mưa dừng lại
Để màu xanh còn tươi mãi trên đồng
Và phương xa
Giọng hò khoan cứ thế vọng mênh mông!


Nguyễn Thị Anh/ Tapchinhatrang.com.vn