Nỗi niềm quê cũ

08/12/2020 08:00:00 AM
Người trai Việt tìm về đất Việt/ Nhớ quê hương cây khế, vườn cà...

Ảnh minh họa (Nguồn internet) 

Người trai Việt tìm về đất Việt
Nhớ quê hương cây khế, vườn cà
Nhớ con đường khói rơm đi học
Ngày xa trường đỏ một mùa hoa.

Ta còn lại sỏi mòn ghế đá
Lá bàng bay man mác nỗi buồn
Kỷ niệm cũ chìm sâu trong cỏ
Nhặt lên cầm chỉ thấy mưa tuôn.

Ta gọi mãi mùa thu đã mất
Đâu học trò áo trắng tinh khôi?
Bến sông đó chiều vàng cỏ biếc
Thương bóng đò biền biệt xa xôi.

Người lại đi như thuyền ra biển
Lạy bóng tre, hương lúa, gốc tràm
Đêm tuyết lạnh vành trăng chợt thức
Tiếng ai hò nhớ nắng phương Nam?

Thanh Trắc Nguyễn Văn/baocantho.com.vn