Quý tử tuyệt vời

08/02/2021 10:55:00 AM
Hai người phụ nữ gặp nhau lần đầu.

Sau một hồi trò chuyện, một người buồn buồn nói:

-Con trai tôi tệ lắm chị ơi! Nó mê bài bạc, rượu chè tối ngày! Chị có con trai không?

-Có!

-Cháu có chơi cờ bạc không?

-Không.

-Cháu có rượu bia, thuốc lá không?
- Cũng không!

-Thế cái khoản trai gái thì sao?

-Không bao giờ.

-Ôi! Con trai chị thật tuyệt vời! Năm nay, cháu bao nhiêu tuổi rồi hả chị?

Đến Tết này là cháu tròn... hai tuổi!

!!!

(Sưu tầm)