Sự thật cuộc đời

03/03/2016 08:00:00 AM
Vợ nhà văn Nguyễn Bùi Vợi có mở một cái quán sách trong khu tập thể, để lo đời sống cho gia đình. Gọi là quán sách nhưng là quán tạp pí lù, có bán sách, báo, văn phòng phẩm và cả kẹo bánh, ô mai nữa.

Nhà văn Nguyễn Bùi Vợi Ngày nào cũng có khách trẻ con. Là người... “ăn theo”, thỉnh thoảng nhà văn cũng ngồi thay vợ bán ô mai cho trẻ. Bọn trẻ toàn gọi tên nhà văn là... ông Từ! (Từ là tên vợ).

Một hôm, có cô giáo ở trường phổ thông cơ sở đến thăm nhà văn. Rất quan trọng, cô bảo cô sắp phải giảng bài “Qua Thậm Thình” của nhà văn, có Ban giám hiệu và Phòng giáo dục dự. Cô nhờ nhà văn nói tỉ mỉ xuất xứ của bài thơ và góp ý kiến về giáo án. Cảm động, Nguyễn Bùi Vợi đã giúp cô rất tận tình.

Nhưng trong buổi giảng có sự cố xảy ra. Đọc diễn cảm xong, cô giáo hỏi học sinh: “Ở đây, có em nào biết mặt nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi không?”. Năm bảy em ở khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam giơ tay. Cô giáo chỉ một em. Nó đứng dậy: “Thưa cô, đó là ông Từ bán ô mai ạ!”.

(TapchiVannghePhuTho)