Vui cười: Chữa răng

20/04/2020 02:42:00 PM
Ông nha sĩ cắm cúi chữa răng cho một khách nữ...

Đột nhiên, ông la lên:

- Xin lỗi bà, nhưng cái mà bà đang bấu tay vào là đùi tôi chứ không phải thành ghế đâu.

Bà khách cũng nhẹ nhàng đáp:

- Tôi biết! Thế nên cả hai chúng ta sẽ cố gắng nhẹ tay để không làm đau nhau nhé.

(st)