Vui cười: Con lấy làm tiếc lắm ạ!

21/10/2019 03:00:00 PM
Một người đàn bà đến xưng tội: Thưa Cha, con đã đập vỡ chiếc bình sứ trên đầu chồng con...

 

Cha hỏi:

- Con ơi, con có lấy làm tiếc về hành động của con hay không?

- Dạ, thưa cha, con lấy làm tiếc lắm ạ. Vì con đã phải bỏ ra một triệu để mua chiếc bình đó.

(st)