Vui cười: Hãy chăm sóc chồng tôi!

22/06/2020 08:00:00 AM
Sản phụ giục giã y tá: “Cô mau ra cửa phòng sinh chăm sóc chồng tôi đi!”???

Y tá: “Xin chúc mừng bà sinh được một bé gái”.

Sản phụ: “Chà! Vậy thì cô đừng lo chăm sóc tôi nữa!”.

Y tá: “Tại sao thế?”.

Sản phụ: “Cô mau ra cửa phòng sinh chăm sóc chồng tôi đi!”.

(st)