Vui cười: Hãy thanh toán tiền xe cho tôi trước khi qua đời!

13/04/2020 08:00:00 AM
Chàng trai và cô gái yêu nhau ngồi trong tắcxi...

- Anh yêu em muốn chết đi được - chàng trai nói.

- Em cũng cảm thấy em như đang chết vì yêu anh - người con gái đáp lại.

- Xin lỗi hai anh chị! - người lái xe tắcxi nói chen - Tôi xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc tâm sự của anh chị, nhưng xin anh chị hãy thanh toán tiền xe cho tôi trước khi cả hai anh chị... qua đời.

(st)