Vui cười: Ông ăn chả bà ăn nem

20/07/2020 08:00:00 AM
... Chồng cun cút lên giường nằm ngủ. Bỗng có tiếng chuông tin nhắn, gã liền rón rén cầm điện thoại chui vào toa-lét. Đọc tin nhắn: 'Hôm nay quá tuyệt vời, thích quá đi! Mai chúng ta làm nữa nhé!'. Gã trả lời: 'Thích quá đi chứ! Ừ, mai mình tiếp nhé!'...

Khuya muộn ông chồng mới mò về nhà, bà vợ hỏi:

– Anh đi đâu giờ mới về?

– Đi chọc bi da chứ đi đâu

– Chọc bi da gì mà nửa đêm mới về?

– Ờ, thì chọc mãi bi nó không chịu vào lỗ mà, nên…

– Vào nhà, lên giường ngủ ngay!

Chồng cun cút lên giường nằm ngủ. Bỗng có tiếng chuông tin nhắn, gã liền rón rén cầm điện thoại chui vào toa-lét. Đọc tin nhắn: “Hôm nay quá tuyệt vời, thích quá đi! Mai chúng ta làm nữa nhé!”. Gã trả lời: “Thích quá đi chứ! Ừ, mai mình tiếp nhé!"

Lò dò đi ra từ toa-lét, vợ hỏi:

– Anh đi đâu đấy?

– Vào toa-lét chứ đi đâu?

– Anh vào đó làm gì?

– Tôi rửa tay!

– Thế sao anh cầm điện thoại của tôi?

– ????!!!!!

(sưu tầm)