Vui cười: Uống rượu nhiều có hại có cơ thể

04/05/2020 03:06:00 PM
Jim thường say túy lúy, vợ đưa anh ta vào viện. Đến khi tỉnh rượu, bà vợ hỏi bác sĩ: “Thưa bác sĩ, uống rượu nhiều có hại cho cơ thể phải không?”...

Bác sĩ:

- Chính xác lắm. Uống rượu sẽ làm thương tổn gan, làm hỏng phổi, đau dạ dày, đau thận.

Bà vợ bèn quay sang Jim: 

- Anh nghe chưa? Bác sĩ đã nói thế rồi, anh còn uống nhiều làm gì?

Jim nhướng mắt:

- Nhưng không uống rượu sẽ đau lòng lắm!

 (st)