Vui cười: Vậy tôi còn gì là đàn ông nữa?

22/10/2019 08:00:00 AM
Nếu phải cai thuốc lá, cai cả rượu và cả đàn bà, thì đàn ông còn gì là đàn ông?

Một người đàn ông đi khám bệnh. Bác sĩ khám xong và dặn:

- Từ nay anh phải cai thuốc lá, cai cả rượu và phải cai cả cái khoản đàn bà nữa!

Bệnh nhân hoảng hốt:

- Thưa bác sĩ, vậy tôi còn gì là đàn ông nữa?

Bác sĩ bình thản trả lời:

- Tất nhiên, anh vẫn có thể tiếp tục cạo râu.

(st)