Điều kiện nhập khẩu kính áp tròng về kinh doanh ở VN

19/04/2013 07:08:42 AM
* Hỏi: Tôi định nhập khẩu kính áp tròng từ nước ngoài về kinh doanh. Xin hỏi: (1) Loại hàng hóa này có điều kiện nhập khẩu đối với nhà nhập khẩu không? Tức là đăng kí kinh doanh bình thường có loại này là được có đúng không? (2) Tôi chưa thành lập công ty thì nên đăng kí thế nào cho ổn thỏa?

Trả lời:

1.      Điều kiện

Kính áp tròng (cận, viễn, loạn thị) thuộc Danh mục Sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế (Ban hành kèm theo Thông tư 44/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Do đó căn cứ theo quy định tại Thông tư 24/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế (“Thông tư 24/2011”), kính áp tròng là loại hàng hóa có điều kiện đối với nhà nhập khẩu. Vì vậy, bạn không thể đăng ký kinh doanh bình thường đối với loại hàng hóa này.

2.      Đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 24/2011, để nhập khẩu kính áp tròng bạn cần phải đáp ứng các điều kiện:

a.       Đăng ký kinh doanh trong đó có phạm vi ngành nghề là kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị y tế. 

b.       Điều kiện về nhân sự:

i)        Có cán bộ chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật

ii)       Có cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ hướng dẫn lắp đặt, bảo hành, bảo trì trang thiết bị y tế liên quan đến thiết bị mà đơn vị nhập khẩu.

c.       Điều kiện cơ sở vật chất:

i)        Có cơ sở, kho tàng để bảo quản tốt trang thiết bị y tế, bảo đảm các trang thiết bị y tế được lưu kho với những điều kiện phù hợp, được bảo vệ tránh sự ảnh hưởng của các yếu tố: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khác.

ii)       Có phương tiện phòng chống cháy nổ và phải bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

d.       Điều kiện Nhãn trang thiết bị y tế nhập khẩu.

Để biết cụ thể về các điều kiện trên, bạn xem thêm tại Thông tư 24/2011.

Sau khi thành lập công ty có phạm vi ngành nghề là kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị y tế và được cấp Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế thì bạn được tiến hành nhập khẩu các loại kính áp tròng về Việt Nam để kinh doanh.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội